Als je een jonge vogel hulpeloos aantreft in het bos of in je tuin, betekent dit nog niet altijd dat de vogel ook echt hulpeloos is. Jongen van broedvogels met open nesten zoals merels, lijsters of houtduiven verlaten meestal vroeg het nest. Zij leren vervolgens pas vliegen. De ouders zijn dan wel altijd in de buurt en je kunt het beste het jong met rust laten en de situatie op afstand observeren. Als het jong zich echter in een gevaarlijke situatie bevindt, bijvoorbeeld op straat of nog te jong is om voor zijn eigen veiligheid en voedselvoorziening te zorgen (nog in dons kleed, verenkleed onvolledig, geen staart), kun je proberen het nest te vinden en het dier erin terugzetten. De ouders stoten het niet af zoals bij zoogdieren het geval is. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen als:
– Het jong gewond is;
– Het jong doorweekt is;
– Het jong al een hele dag niet meer gevoerd is en/of je denkt dat beide ouders er niet meer zijn;
– Het nest zodanig stuk is, dat het niet meer hersteld kan worden.