Wilt u ook na uw overlijden iets voor dieren betekenen? Dan kunt u nalaten aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o.. Onze stichting, beter bekend als Dierenambulance Den Haag, is in 1972 opgericht door Eric Louwrier en daarmee de oudste dierenambulance van ons land. We hebben een prachtig hospitaal waar de gewonde en zieke dieren rustig kunnen herstellen. Alle dieren in Den Haag en omliggende gemeenten kunnen op onze hulp rekenen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Deel dit bericht!

Hoe kunt u ons steunen?

Als u naast (of in plaats van) uw wettige erfgenamen een goed doel wilt laten erven, is het nodig door de notaris een testament op te laten maken. Daarin kunt u precies beschrijven wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt. Natuurlijk kunt u een testament altijd weer wijzigen als u van gedachten verandert. Om na te laten aan onze stichting zijn er twee mogelijkheden:

  • als erfgenaam: u kunt Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. in uw testament benoemen als enige of mede-erfgenaam. Onze stichting verkrijgt dan het vermogen dat u achterlaat, of een door u te bepalen gedeelte daarvan.
  • via een legaat: een legaat is een bepaald bedrag of voorwerp, dat aan een ander wordt nagelaten. Dit geldbedrag of voorwerp ontvangt onze Stichting voorafgaand aan verdeling van de rest van uw erfenis.

Wij zorgen voor uw huisdier(en)

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt om het lot van uw huisdier(en) als u wegvalt. Wij kunnen daarmee helpen. Aan een legaat kunt u bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat wij na uw overlijden de zorg voor uw huisdieren(en) overnemen. Dit kunt u bij de notaris vastleggen. U weet dan zeker dat uw dier(en) in goede handen zijn en dat wij een goed thuis voor ze verzorgen. Bespreek uw wensen en de mogelijkheden het liefst vooraf met ons. Wij kunnen, naast katten en honden, ook boerderijdieren, pluimvee, knaagdieren, reptielen en tamme vogels opvangen en zorgen voor een fijn nieuw thuis.
Bent u in mindere gezondheid? Wij kunnen met u afspreken dat we al tijdens uw leven een deel van de zorg voor uw dier overnemen. Bijvoorbeeld wanneer u onverhoopt in een ziekenhuis of verpleeghuis wordt opgenomen.

Dieren als erfgenaam

Onze stichting wordt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Daarom hoeven wij geen erfbelasting (successierecht) te betalen over nalatenschappen en legaten. We zijn een regionaal goed doel met direct uitvoerend werk. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan de dieren in uw eigen leefomgeving.

Waar wordt uw geld voor gebruikt?

Is een dier aangereden, verwaarloosd, in de steek gelaten of ziek aangetroffen? Medewerkers van de Dierenambulance Den Haag schieten te hulp!

  • Huisdieren: Gewonde en zieke dieren halen we zo snel mogelijk op. Als het nodig is, vervoeren we het dier naar de dichtstbijzijnde dierenarts. Als het niet lukt om de eigenaar op te sporen, vangen we het dier op in ons eigen hospitaal om het daar te verzorgen.
  • Wilde dieren: In het wild levende dieren zoals reeën, egels, vogels en zeehonden kunnen in de problemen raken. Wij halen hen op als ze in nood zijn en gaan ermee naar een dierenarts. Daarna brengen wij het dier naar een specialistische opvang in de regio, zoals het vogelasiel. In andere gevallen vangen wij de dieren op tot ze voldoende hersteld zijn om teruggezet te worden waar zij thuishoren.
  • Dierenhospitaal: Opgevangen huisdieren krijgen de juiste zorg en medicijnen en als het nodig is wordt het dier geopereerd door onze eigen dierenarts of diergeneeskundig specialist. Na de nodige zorg, wordt het dier gecastreerd of gesteriliseerd en voorzien van een chip. Als er nog steeds geen eigenaar is gevonden, zoeken wij een nieuwe huisje.
  • Zwerfkatten: In Den Haag vangen we zwerfkatten. We onderzoeken, castreren of steriliseren en plaatsen de dieren weer terug waar ze vandaan kwamen. Of naar een nieuw huisje wanneer zij toch sociaal naar mensen zijn. Zo vermindert het aantal zwerfkatten dat op straat moet leven.

Heeft u specifieke wensen voor de besteding van uw nalatenschap of legaat? Ook dat kunt u in uw testament laten beschrijven. Bijvoorbeeld voor de medische kosten van de katten in ons hospitaal, of voor het onderhoud van de stallen, of voor een nieuwe ambulance, of de opvang van volièrevogels. Uiteraard denken we graag met u mee over een specifieke besteding van uw legaat of nalatenschap!

Meer informatie

Voor meer informatie, vraag de brochure ‘Dieren tot uw erfgenaam’ aan bij Linette Eveleens door een mail te sturen naar  l.eveleens@dierenambulancedenhaag.nl of bel 070-3282828.

Handige gegevens
KvK-nummer: 41149338
RSIN: 002813804
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage en Omstreken
Statutaire zetel: Wassenaar
Adres: Oosterbeek 5, 2597VJ te ‘s-Gravenhage
Rekeningnummer voor donaties: NL87 TRIO 0197 6641 99 t.n.v. Dierenhosp.& Amb. Den Ha.

Help ons de dieren helpen!