Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen met betrekking tot producten uit de webshop van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage en omstreken, hierna te noemen Dierenambulance Den Haag.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.

De verzendkosten worden per order in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van volume, gewicht en afmetingen.

Alle goederen worden verzonden voor risico van de besteller. Indien de ontvangen pakketten niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan Dierenambulance Den Haag.

Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.

De aansprakelijkheid van Dierenambulance Den Haag is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Dierenambulance Den Haag.

De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Dierenambulance Den Haag, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Dierenambulance Den Haag het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Dierenambulance Den Haag behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.

Indien Dierenambulance Den Haag door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.

De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Bedenktijd/herroepingsrecht
Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en proberen ons geld te besteden waar het nodig is: aan de hulp aan dieren in en om Den Haag. De kosten voor het terugsturen van artikelen zijn voor onze rekening, maar je helpt ons als je iets kritischer kijkt dan anders voordat je iets terugstuurt. Namens de dieren alvast bedankt!

Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dierenambulance Den Haag geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@dierenambulancedenhaag.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding en ontvangst van je retour, terugstorten, mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Contactgegevens:
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage en omstreken
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag
Tel. 0703282828
E-mail: info@dierenambulancedenhaag.nl
Website: https://dierenambulancedenhaag.nl