Wil u ook na uw overlijden iets voor dieren betekenen? Dan kunt u bij testament nalaten aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o.. Onze stichting, beter bekend als Dierenambulance Den Haag, is in 1972 opgericht door Eric Louwrier en daarmee de oudste dierenambulance van ons land. Alle dieren in Den Haag e.o. kunnen op onze hulp rekenen.

Waar wordt uw geld voor gebruikt?
Is een dier aangereden, verwaarloosd, in de steek gelaten of ziek aangetroffen? Medewerkers van de Dierenambulance Den Haag schieten te hulp!

  • Huisdieren: Gewonde en zieke dieren halen we zo snel mogelijk op. Als het nodig is, vervoeren we het dier naar de dichtstbijzijnde dierenarts. Als het niet lukt om de eigenaar op te sporen, vangen we het dier op in ons eigen hospitaal om het daar te verzorgen.
  • Wilde dieren: In het wild levende dieren zoals reeën, egels, vogels en zeehonden kunnen in de problemen raken. Wij halen hen op als ze in nood zijn en gaan ermee naar een dierenarts. Daarna brengen wij het dier naar een specialistische opvang in de regio, zoals het vogelasiel. In andere gevallen vangen wij de dieren op tot ze voldoende hersteld zijn om teruggezet te worden waar zij thuishoren.
  • Dierenhospitaal: Opgevangen huisdieren krijgen de juiste zorg en medicijnen en als het nodig is wordt het dier geopereerd door onze eigen dierenarts of diergeneeskundig specialist. Na de nodige zorg, wordt het dier gecastreerd of gesteriliseerd en voorzien van een chip. Als er nog steeds geen eigenaar is gevonden, zoeken wij een nieuwe huisje.
  • Zwerfkatten: In Den Haag vangen we zwerfkatten. We onderzoeken, castreren of steriliseren en plaatsen de dieren weer terug waar ze vandaan kwamen. Zo vermindert het aantal zwerfkatten dat op straat moet leven.

Dieren als erfgenaam
Onze stichting wordt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Daarom hoeven wij geen erfbelasting (successierecht) te betalen over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan de dieren.

Hoe kunt u ons steunen?
Als u naast uw wettige erfgenamen een goed doel wilt laten erven, is het nodig door de notaris een testament op te laten maken. Daarin kunt u precies beschrijven wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt. Natuurlijk kunt u een testament altijd weer wijzigen als u van gedachten verandert. Om na te laten aan onze stichting heeft u twee mogelijkheden:

  • als erfgenaam: u kunt Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. in uw testament benoemen als enige of mede-erfgenaam. Onze stichting verkrijgt dan het vermogen dat u achterlaat, of een door u te bepalen gedeelte daarvan.
  • via een legaat: een legaat is een bepaald bedrag of voorwerp, dat aan een ander wordt nagelaten. Dit geldbedrag of voorwerp ontvangt onze Stichting vóór de rest van uw erfenis wordt verdeeld.

Wij zorgen voor uw huisdier(en)
Wij kunnen ons voorstellen dat u u zorgen maakt om het lot van uw huisdier(en) als u wegvalt. Wij kunnen daarmee helpen. Aan een legaat kunt u bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat wij na uw overlijden de zorg voor uw huisdieren(en) overnemen. Dit kunt u bij de notaris vastleggen. U weet dan zeker dat uw dier(en) in goede handen zijn en dat wij een goed thuis voor ze verzorgen. Bespreek de mogelijkheden vooraf met ons.

Voor meer informatie, vraag de brochure ‘Dieren tot uw erfgenaam’ aan bij Linette Eveleens door een mail te sturen naar l.eveleens@dierenambulancedenhaag.nl of bel 070-3282828.

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage en omstreken
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag
info@dierenambulancedenhaag.nl (voor algemene informatie)
Tel: 070 – 328 28 28

Donaties: NL87 TRIO 0197 6641 99 t.n.v. Dierenhosp.& Amb. Den Ha.
KVK-nummer: 41149338
RSIN: 002813804

 

Help ons de dieren helpen!