Veilige plek voor jonge merel

1 juni 2023

In een speeltuin vlakbij de Parkdreef in Zoetermeer vonden kinderen een jonge merel helemaal alleen, ook zonder zijn ouders. Zij zagen in dat dit niet goed kon zijn en belden ons op.

Toen ambulancechauffeurs John en Emmely bij de speeltuin aankwamen, zagen ze dat een mannetjesmerel met een wormpje in zijn snavel heen en weer vloog. De vader was dus gelukkig wel in de buurt. Er liepen echter ook twee katten in dezelfde speeltuin… Daarom besloten John en Emmely te checken of ze het vogeltje naar een veilige plek konden brengen. Zij spraken een buurtbewoner aan en vroegen of het jonge mereltje in hun afgesloten achtertuin mocht opgroeien. Dat was een mooie plek met veel groen. De bewoner wilde graag meewerken en zou het vogeltje in de gaten houden. Het mereltje werd meteen door zijn ouders gevolgd en direct door ze gevoerd!

Wij willen wild kidnapping voorkomen en jonge vogels niet onnodig meenemen. Het allerbeste is natuurlijk om de jonge vogels door hun ouders groot te laten brengen. Mede dankzij de alerte kinderen en de behulpzame bewoner is dit nu mogelijk gemaakt!

Deel dit bericht!

Meer actieverhalen

Help ons de dieren helpen!