Stichting Dierenambulance Wassenaar
Bezoekadres:
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag

Postadres:
Postbus 82218
2508 EE Den Haag
Telefoon: 070 3282828
(Overdag bereikbaar en ’s nachts alleen voor spoedgevallen)

Stichting Dierenambulance Wassenaar is verbonden aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting  Dierenambulance Wassenaar is als volgt:
‘Het verlenen van hulp en bijstand aan dieren die zich in een hulpbehoevende situatie bevinden, het (doen) vervoeren van deze dieren, het onder diergeneeskundig toezicht (doen) verplegen en verzorgen van hulpbehoevende, gewonde, zieke en/of geopereerde dieren in een daartoe geëigende omgeving, het geven van voldoende nazorg, het inschakelen van gekwalificeerde derden en voorts het verrichten van alle zorgtaken die met het vorenstaande verband houden dan wel daaruit voortvloeien’

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Dierenambulance Wassenaar bestaat uit vijf personen.

Mw. Drs. E.J.M. Auwerda, voorzitter
B. van Boven, penningmeester
Mw. Drs. J.E. Lubbers, secretaris
Mw. Mr. H.M.C. Westera, algemeen lid
Mr. M.H. Fleers, algemeen lid

Kamer van Koophandel: 41156928

RSIN 802001841

Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 met de jaarrekening omvat tevens de financiële verantwoording van de gelieerde Stichting Dierenambulance Wassenaar

Beleidsplan

Het beleidsplan omvat tevens het beleid voor de gelieerde Stichting Dierenambulance Wassenaar