Penningmeester met liefde voor dieren
 1. Home
 2.  » 
 3. Vacatures
 4.  » Penningmeester met liefde voor dieren

Penningmeester met liefde voor dieren

10 mei 2021

Penningmeester met liefde voor dieren

Onbezoldigde functie

 

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag (DADH) e.o. is in 1972 opgericht en daarmee de oudste dierenambulance van ons land. Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische zorg te bieden, te herenigingen met hun eigenaar of na herstel een nieuw huis te zoeken. 24 uur per dag kunnen mensen de Dierenambulance Den Haag bellen om hulp te vragen voor een dier in nood. Met meer dan 50.000 meldingen per jaar kun je wel stellen dat we hiermee in een behoefte voorzien.

Voor het bestuur van de Dierenambulance Den Haag zoeken wij een nieuwe penningmeester. Het bestuur bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor het nemen van besluiten. De directie voert deze vervolgens samen met het team van betaalde en vrijwillige medewerkers uit. Het bestuur stuurt daarbij op hoofdlijnen. Het bestuur vergadert vijf tot zeven keer per jaar.

Doen:

 • adviseren van de bestuursleden over financiële beleidszaken, zoals rapportages, de begroting en het jaarverslag en -rekening
 • aanspreekpunt zijn voor de directeur als het gaat om wijzigingen of ontwikkelingen in de financiële administratie en verantwoording
 • inzage en bevoegdheden hebben inzake financiële transacties
 • meedenken over (meerjaren-)beleid en ontwikkeling van de organisatie
 • optreden als werkgever voor de directie

Daarnaast neemt de penningmeester actief en goed voorbereid deel aan de bestuursvergaderingen. Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de genomen bestuursbesluiten en draagt deze naar buiten toe uit.

Krijgen:

 • de mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan dierenwelzijn en specifiek dierennoodhulp
 • een uitdagende rol in een organisatie waarin veel interessante nieuwe ontwikkelingen spelen
 • lid van een gemêleerd en gezellig bestuur

Kunnen:

 • scherp inzicht hebben in de financiële, administratieve en fiscale aspecten van een stichting
 • bekend zijn met de ANBI-status en op de hoogte van de verslaggevingsvoorschriften voor non-profit en fondsenwervende instellingen
 • breed maatschappelijk georiënteerd zijn en beschikken over een interessant netwerk
 • in staat zijn om op hoofdlijnen te denken
 • zakelijk, met gevoel voor verhoudingen, bijdragen aan een goede vergadersfeer en aan collegiale besluitvorming

Interesse? Reageer via onderstaand formulier.

Deel dit bericht!

Meer vacatures

Wil je ons komen helpen als Penningmeester met liefde voor dieren?

Wij helpen dieren in nood! 

 • met vervoer en opvang
 • van zieke, gewonde en gevonden dieren
 • zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren
 • in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.