Organisatie

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o en aan haar verbonden instellingen, te weten: Stichting Dierenambulance Wassenaar (KvK 41156928), Stichting Dierenambulance Leidschendam (KvK 41156926) en Stichting Dierenambulance Voorburg (KvK 41156927).

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. is als volgt in de statuten omschreven:
‘Het verlenen van hulp en bijstand aan dieren die zich in een hulpbehoevende situatie bevinden, het (doen) vervoeren van deze dieren, het onder diergeneeskundig toezicht (doen) verplegen en verzorgen van hulpbehoevende, gewonde, zieke en/of geopereerde dieren in een daartoe geëigende omgeving, het geven van voldoende nazorg, het inschakelen van gekwalificeerde derden en voorts het verrichten van alle zorgtaken die met het vorenstaande verband houden dan wel daaruit voortvloeien’

Activiteiten

De twee voornaamste activiteiten van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. zijn het vervoer en de opvang van zieke, gewonde en gevonden dieren in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk , Wassenaar, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Hulp wordt geboden aan zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren. Daarnaast wordt op diverse manieren voorlichting en informatie over dierenwelzijn gegeven en over de werkzaamheden die worden verricht. Behalve het helpen van dieren, wordt ook aandacht gegeven aan de invulling van maatschappelijke taken. Zo kunnen mensen met een beperking onder begeleiding op diverse gebieden hun vaardigheden ontwikkelen. Als een door Aequor erkend leerbedrijf worden diverse stagiairs begeleid. Daarnaast wordt ruimte geboden aan vele vrijwilligers die een waardevolle bijdrage willen leveren aan de samenleving en aan dieren in het bijzonder.

Personele bezetting

Het bestuur van de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. bestaat uit vijf personen.

Mw. Drs. E.J.M. Auwerda, voorzitter
B. van Boven, penningmeester
Mw. Drs. J.E. Lubbers, secretaris
Mw. Mr. H.M.C.Westera, algemeen lid
Mr. M.H. Fleers, algemeen lid

Het werk bij Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. wordt uitgevoerd door 24 betaalde krachten. De algemene dagelijkse leiding is in handen van de directeur.  De medewerkers op de werkvloer worden aangestuurd door vijf leidinggevenden. Samen vormen ze het zogeheten middenkader. Er werken 20 dierverzorgers/ambulancechauffeurs, een telefoniste en een coördinator communicatie en fondsenwerving. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de contacten met de media, het werven van fondsen en de verzorging van de diverse publicaties.

Samenwerking

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. werkt nauw samen met alle dierenartsen in de regio, opvangcentra voor huisdieren en in het wild levende dieren, gemeenten, de Dierenbescherming, politie, brandweer en andere relevante hulpinstellingen.

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. is aangesloten bij de Federatie Dierenambulances Nederland

anbi2 foto17 Keurmerk-Diervervoer

strepenklein