Keurmerk Diervervoer toegekend

22 mei 2015

We hebben het Keurmerk Diervervoer ontvangen! Op donderdagmiddag heeft de Haagse wethouder Boudewijn Revis de sticker, behorend bij het Keurmerk Diervervoer, op een van de dierenambulances geplakt. Op vrijdag hebben wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer en wethouder Bernard Minderhoud  van Pijnacker-Nootdorp de sticker geplakt op de ambulance die in de regio Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp rijdt. Reden voor een klein feestje …. 

Met het ontwikkelen en het uitbrengen van het keurmerk wil de overheid het belang onderstrepen van een goede zorg voor dieren die in een noodsituatie terecht zijn gekomen. Met het aanvragen van het keurmerk willen we laten zien dat we een betrouwbare en professionele partij zijn in de keten dierennoodhulp, voor burgers, maar ook voor gemeenten en hulpverleningsdiensten. Het behalen van het Keurmerk Diervervoer betekent dat we aan strenge eisen voldoen. Daar zijn we trots op.

Na een uitgebreide inspectie is door de toetsingscommissie besloten om onze stichting het Keurmerk Diervervoer toe te kennen. Dierenambulance Den Haag wordt in het inspectierapport omschreven als ‘een goed gestructureerde organisatie waar de focus ligt op adequate dierennoodhulp, waarvoor medewerkers door de organisatie zelf worden opgeleid en begeleid’.

In de praktijk betekent het behalen van het keurmerk niet dat er iets verandert aan onze dienstverlening. We blijven hulp aan dieren op een professionele wijze uitvoeren, zoals men van ons gewend is. Toch willen we graag officieel stilstaan bij dit moment en de medewerkers en vrijwilligers van onze organisatie bedanken voor hun inzet.

Meer informatie over het Keurmerk Diervervoer is te vinden op de website van Stichting Dierkeur

 

Deel dit bericht!

Meer actieverhalen

Help ons de dieren helpen!