Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. Dankzij uw steun, kunnen wij dieren helpen! Helpt u ook mee?

U kunt een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL87 TRIO 0197 6641 99 (Triodosbank).
Wilt u online doneren?  Dat kan. Klik hieronder op een van de mogelijkheden.

Namens de dieren veel dank!

 

ANBI-100Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over de donaties en giften die zij  ontvangt. Uw geld wordt dus 100% besteed aan dierenhulp.