Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. Dankzij uw steun, kunnen wij dieren helpen! Helpt u mee?

U kunt een bedrag overmaken op onze bankrekening bij de Triodosbank: NL87 TRIO 0197 6641 99 t.n.v. Dierenhosp.& Amb. Den Ha. Let goed op de naam met alle afkortingen!
U kunt natuurlijk ook online doneren. Kies hieronder een van de mogelijkheden.

Namens de dieren veel dank!

 

ANBI-100Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over de donaties en giften die zij  ontvangt. Uw geld wordt dus 100% besteed aan dierenhulp.