Steunt u onze stichting al of bent u dit van plan? Dan kunt u eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. Met ingang van 2014 kunt u periodiek schenken zonder dat dit in een notariële akte hoeft te worden vastgelegd. Uw periodieke gift aan Stichting Dierenhospitaal en –Ambulancedienst Den Haag is volledig aftrekbaar van de belasting.

Klikt u hier: ‘overeenkomst periodieke gift’ om het schenkingsformulier te downloaden. U kunt het model ook bij Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst opvragen. We sturen het u dan zo snel mogelijk toe.

Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. U kunt de giften die u als periodieke schenking doet volledig aftrekken. Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt vastgelegd in een overeenkomst
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in een schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

De procedure wordt uiterst eenvoudig. U stuurt Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug. Zowel u als Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Wilt u meer weten over de fiscaal meest aantrekkelijke manier van schenken? Neem dan gerust contact op met Ninouk Vermeer via telefoonnummer 070 3282828 of via n.vermeer@dierenambulancedenhaag.nl

Rekenvoorbeeld

Mijnheer Janssen verdient €34.000 per jaar en doneert €10,00 per maand aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s Gravenhage e.o.. Hij besluit de donatie vast te leggen in een notariële schenking van €120 per jaar. Mijnheer Janssen valt in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting en krijgt €50 van de belasting terug. Hierdoor kost de schenking hem netto slechts €70 per jaar terwijl Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s Gravenhage e.o. dankzij deze schenking het gehele bedrag van €120 kan besteden aan de dieren. Deze berekening is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u dat uw geld 100% voor de dieren wordt ingezet? Vul dan het formulier in en stuur deze aan ons terug.

Giften

Wilt u geen donateur worden, maar wel iets geven aan onze stichting? Dat kan, iedere kleine of grote gift is van harte welkom. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL87 TRIO 0197 6641 99 ten name van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. in Den Haag.

strepenklein