Wilt u ook na uw overlijden iets voor dieren betekenen? Dan kunt u bij testament nalaten aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. Onze stichting, beter bekend als Dierenambulance Den Haag, is in 1972 opgericht door Eric Louwrier en gevestigd aan Oosterbeek 5 in Den Haag. Daarmee is het de oudste dierenambulance van ons land, herkenbaar aan het unieke logo, de hond met het oranje kruis. De Dierenambulance Den Haag verricht haar werkzaamheden in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg.

Geen erfbelasting

Het is goed om te weten dat onze stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt erkend. Daarom hoeven wij geen erfbelasting (successierecht) te betalen over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het vervoer, opvang en verzorging van zieke en gewonde dieren in Den Haag en omstreken.

Hoe kunt u ons steunen?

Als u naast uw wettige erfgenamen ook een goed doel wilt laten erven, is het nodig door de notaris een testament op te laten maken. Daarin kunt u heel precies beschrijven wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt, nadat u bent overleden. Natuurlijk kunt u een testament altijd weer wijzigen als u van gedachten verandert.

Om na te laten aan onze stichting hebt u twee mogelijkheden:

Erfgenaam

U kunt Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. in uw testament benoemen als enige of mede-erfgenaam. Onze stichting verkrijgt dan het vermogen dat u na uw overlijden achterlaat, of een door u te bepalen gedeelte daarvan.

Legaat

Een legaat is een bepaald bedrag of voorwerp, dat aan een ander wordt nagelaten. Dit geldbedrag of voorwerp ontvangt onze Stichting vóór de rest van uw erfenis wordt verdeeld.

Zorg voor uw huisdier(en)

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt om het lot van uw huisdieren als u wegvalt. Wij kunnen u daarmee helpen. Aan een legaat kunt u bepaalde voorwaarden verbinden. Bij ons zou dat kunnen zijn dat wij na uw overlijden de zorg voor uw huisdieren(en) overnemen. Dit kunt u bij de notaris vastleggen. U weet dan zeker dat uw dier(en) in goede handen zijn en dat wij een goed thuis voor ze verzorgen.

Voor meer informatie, vraag de brochure ‘Dieren tot uw erfgenaam’ aan bij Ninouk Vermeer: n.vermeer@dierenambulancedenhaag.nl

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

strepenklein