U kunt ons steunen met een financiële bijdrage, waarvan wij de hoogte graag aan u overlaten. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL87 TRIO 0197 6641 99 (Triodosbank). Ook is het mogelijk een machtiging af te gevendoor onderstaand formulier in te vullen. U wordt dan in ons donateursbestand opgenomen. Uw financiële bijdragen kunnen voor u overigens leiden tot extra belastingaftrek.

Donateur worden

Via deze vorm van financiële steun ondersteunt u ons in de kosten van de dierenambulances, medische kosten, voer en medicamenten Het bedrag voor de  donatie bepaalt u zelf.voorkant

U krijgt:
U krijgt als donateur twee maal per jaar ons Magazine toegezonden. Wij houden u hiermee op de hoogte van het reilen en zeilen van de Dierenambulance en het Hospitaal.

Namens de dieren alvast heel veel dank! Alle giften zijn méér dan welkom !