Dinamofonds en Het Waardige Dier bedankt!

 In sponsorevent

Wij zijn heel blij met onze nieuwe catwalls, die wij dankzij bijdrages van de natuur- en dierenfondsen ‘Het Dinamofonds’ en ‘Stichting Het Waardige Dier’ hebben kunnen kopen. In alle drie de kattenkamers, waar de katten na hun verblijf in quarantaine worden opgevangen, hangt nu een catwall aan de muur.

Oprichter en naamgever Dirk de Waard richtte op 23 juli 1998 Stichting Het Waardige Dier op. Dit met als doel om na zijn overlijden met de beschikbare gelden uit zijn nalatenschap steun te verlenen aan met name zwerf- en/of gewond geraakte dieren in Nederland. Zijn wens was dat speciale aandacht uit zou gaan naar katten.

Het Dinamofonds beheert al ruim 25 jaar een groeiend vermogen, verkregen uit schenkingen, nalatenschappen en vermogenswinsten. Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur.

Katten die hun soorteigen gedrag kunnen vertonen; klimmen, hoog uitzicht en verstoppen, hebben minder last van stress. Ze kunnen zo elkaar ontlopen en op een hoog plekje slapen. Dit is in het voordeel van het algemeen welzijn van onze katten die zich, hoewel tijdelijk, toch in een onnatuurlijke situatie van een opvang bevinden. In de kattenkamers hadden wij eerst alleen krabpalen, die op de vloer staan. Ook om de vloer beter schoon te houden en meer ruimte te creëren in de kamers, wilden wij heel graag deze speelwanden.

Naast een veilig hoog plekje om een lekker dutje te doen, zijn de catwalls ook heel geschikt om op te spelen, te klimmen, springen en rennen. Heel handig is dat de kattenboxen, treden, ligplankjes en de trap allemaal verplaatst kunnen worden, zodat je de inrichting kunt afwisselen. En dat vinden de katjes heel fijn: een beetje uitdaging in die toch wat nare periode in hun leven..

Dankzij de bijdrages van het Dinamofonds en Het Waardige Dier is dit nu gelukt. We hebben van beide fondsen het geweldige bedrag van maar liefst EUR 4528,90 ontvangen, om de speelwanden te kunnen kopen.

Heel hartelijk dank aan het Dinamofonds en Stichting Het Waardige Dier voor deze fantastische donatie… Mede namens onze hele dankbare katten..

STEUN ONS! HELP ONS DIEREN HELPEN!

Recent Posts