Binnenkort, per 1 november, heeft burgemeester van der Sluijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg de overeenkomst met onze dierenambulance opgezegd. Wij zijn teleurgesteld omdat dit besluit blijkbaar zomaar even snel is genomen. Ons werk voor de gemeente is tijdens de jaarlijkse evaluaties met onze contactpersoon namelijk altijd als uitstekend beoordeeld. Het is voor ons dus onbegrijpelijk dat zonder opgaaf van plausibele redenen een streep door de goed lopende samenwerking is gehaald en dat wordt gekozen voor een andere organisatie. Wij staan overigens al 43 jaar lang 24 uur paraat voor de dieren in onze hele regio, waarvan overigens 38 jaar inzet zonder enige vergoeding van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De eerste 38 jaar hebben we in deze gemeente namelijk hulp aan dieren verleend voor eigen kosten (oftewel; betaald uit giften van donateurs). Vanaf 2010 krijgt onze stichting een vergoeding van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het vervoer van gevonden en gewonde en zieke dieren. Dit was dus een mijlpaal en verzilvering van jarenlange inzet door onze mensen. Deze situatie is nu dus weer teruggedraaid.

De medische kosten en verzorging voor deze dieren zijn overigens altijd voor rekening gekomen van onze stichting. Wij vangen de zieke en gewonde huisdieren uit onder meer deze gemeente namelijk ook al vanaf 1972 zelf op in ons dierenhospitaal.
Gevonden gezonde dieren werden jarenlang opgevangen in Streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk. Al eerder heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten om het asiel in Rijswijk in te ruilen voor het asiel van Nationale Dierenzorg in Wassenaar (NDZ). Asielen houden zich doorgaans niet zelf bezig met het vervoer van dieren, maar in deze situatie is dat anders. Sinds enkele jaren beschikt NDZ over een eigen dierenambulance en kan dus ook vervoeren. Met de verandering van asiel is zonder enig overleg met onze stichting tevens het vervoer aan NDZ uitbesteed door de gemeente. Er is naar ons oordeel gekozen voor een snelle en ‘praktische oplossing’ op basis van een gesprek met alleen de nieuwe partner. Gezien de gang van zaken en mogelijke consequenties hebben we de burgemeester gevraagd om een gesprek, om even de kans te krijgen om hem uit te leggen wat zijn besluit voor ons en het werk in de regio betekent. Helaas wil hij hier geen gehoor aan geven. Hij zegt dat dit geen zin heeft en: “Ik ben van mening dat een gesprek wellicht verwachtingen schept waaraan niet voldaan kan worden”.

En nu …

Zoals de meesten van u waarschijnlijk al van ons zullen verwachten, laten we de dieren natuurlijk niet in de steek. Ook zonder vergoeding van de gemeente zullen we blijven reageren op de meldingen van dieren in nood in Leidschendam-Voorburg, gewoon zoals de inwoners dat van ons gewend zijn. We blijven alle dieren vervoeren zolang we dat kunnen, alleen vindt de opvang van gevonden gezonde huisdieren in een ander opvangcentrum plaats. Ook met NDZ, dat al jaren het asiel voor de gemeente Wassenaar is, werken wij immers al jarenlang samen; wij zijn namelijk al ruim 40 jaar actief in de gemeente Wassenaar, dat eveneens tot onze regio behoort. Overigens gaat het Julialaantje na allerlei aanpassingen gewoon door met haar opvangactiviteiten. De ironie is dus dat een overstap naar een ander asiel achteraf bekeken helemaal niet nodig geweest naar ons oordeel. Maar dat is een ander verhaal.

Tot slot, zieke en gewonde dieren die wij in Leidschendam-Voorburg van straat halen blijven in ons hospitaal tot ze zijn hersteld en deze dieren worden na herstel door ons geplaatst bij een nieuw baasje. Dit is immers, eveneens sinds 1972, een van onze belangrijke doelstellingen. We kunnen dit allemaal doen dankzij de steun van onze trouwe donateurs.

Kortom, we gaan door, met wat we nu al 43 jaar doen; dus ook na 1 november halen we – als vanouds op eigen kosten- de gevonden en hulpbehoevende dieren in Leidschendam-Voorburg op.

Foto: Ondertekening contract, april 2010

STEUN ONS! HELP ONS DE DIEREN HELPEN!