Ik heb een ziek, gewond of aangereden huisdier gevonden, wat moet ik doen?

Laat het dier niet alleen. Een gewond dier dat zich nog kan verplaatsen, zal dit zeker doen. De verwondingen kunnen hierdoor verergeren en in het ergste geval kan het dier niet meer worden gevonden. Probeer het dier te vangen en in huis, een schuur, een afgezette tuin of een garage te houden. Kijk of het dier een zichtbaar identificatiekenmerk heeft, zoals een halsband met penning waar het adres op staat. Heeft u een adres en telefoonnummer probeer dan onmiddellijk de eigenaar te bereiken. Heeft het dier geen halsband of is de eigenaar niet te bereiken, belt u dan naar ons: 070-3282828.

Ik heb een wild konijn of haas gevonden, wat kan ik doen?

Konijn: Als u een hol vindt van wilde jonge konijntjes en de moeder is nergens te zien, is het beter het hol niet te verstoren. Het is normaal dat de moeder niet in de nabijheid van het nest is. Graaft u per ongeluk een hol open en ziet u babykonijntjes, maak het hol dan snel weer dicht en laat het verder met rust. Vindt u een konijntje dat niet groter is dan een volwassen vuist, kunt u het best contact opnemen met ons. Probeer de diertjes warm te houden (bijv. in een handdoek). Geef jonge konijnen vooral nooit melk of ander voedsel. Haasje: Als u een haasje in een weiland vindt kunt ervan uitgaan dat het nooit ver van het nest is. Een haasje zal niet wegrennen maar in elkaar duiken. Het is heel normaal dat een haasje al heel jong alleen wordt aangetroffen. Haasjes worden namelijk, in tegenstelling tot konijnen, geboren met de oogjes open en een volwaardige vacht. Als ze geboren worden kunnen ze meteen lopen en verlaten ze vrijwel direct het nest. De jongen krijgen nog gedurende twee weken, twee keer per dag eten van de moeder. Daarna moeten ze al op eigen benen staan. Raak het haasje niet aan. Zodra een haasje wordt opgepakt, wordt hij nooit meer door zijn moeder geaccepteerd.

Ik heb een jong vosje gevonden, wat kan ik doen?

Jonge vossen komen normaal gezien niet uit hun hol. Wanneer u toch een ziek of gewond exemplaar tegenkomt, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Raak een vos nooit aan, zij kunnen besmet zijn met de vossenlintworm die ook besmettelijk is voor de mens. Bent u toch in aanraking gekomen met een vos, was dan zo snel mogelijk uw handen en kleren. Bedenk ook dat een vos een zeer schuw dier is en gemakkelijk kan bijten. Blijf dus uit de buurt!

Ik zie een levend dier aan de kant van de snelweg liggen in de regio Den Haag. Wat kan ik doen?

Dit kunt u melden bij ons. Belangrijk is dan wel dat u de plek waar het dier ligt zo nauwkeurig mogelijk kunt doorgeven. Let hierbij op het eerstvolgende kilometerpaaltje. Wij gaan na of het dier zich in het gebied bevindt waar wij rijden. Het kan zijn dat we u naar een andere dierenambulance verwijzen.

Er ligt een dood huisdier in onze straat of mijn tuin. Haalt de Dierenambulance deze op?

Ja. Uw gemeente is verantwoordelijk voor gevonden huisdieren binnen de gemeentegrenzen. Voor de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp voeren wij deze taak uit en halen we het dier op. Wij controleren of het dier een chip heeft om op die wijze de eigenaar te achterhalen. Mocht dit niet het geval zijn geven wij de beschrijving van het dier door aan Amivedi of de Dierencentrale. Wij bewaren het overleden dier maximaal 2 weken zodat de eigenaar het dier kan terugvinden.

Er ligt een dode vogel in mijn tuin. Haalt u deze op?

Nee. Dode vogels die zich op eigen terrein bevinden dienen door de eigenaar of de beheerder van dit terrein te worden verwijderd. U kunt ze opruimen door ze te begraven of in de afvalcontainer te doen. Draag handschoenen, uit hygiënisch oogpunt.

Ik zie een dood huisdier liggen langs de snelweg in de regio Den Haag. Wat kan ik doen?

Dit kunt u melden bij ons. Belangrijk is dan wel dat u de plek waar het dier ligt zo nauwkeurig mogelijk kunt doorgeven. Let hierbij op het eerstvolgende kilometerpaaltje. Wij gaan na of het dier zich in het gebied bevindt waar wij rijden. Het kan zijn dat we u naar een andere dierenambulance verwijzen.

Ik rijd met mijn auto over de snelweg in de regio Den Haag en zie een dode vogel liggen. Wat kan ik doen?

Niets. Dode vogels die langs de snelweg liggen worden door Rijkswaterstaat verwijderd.

Hebben jullie een informatiepakket voor spreekbeurten?

Ja, we hebben een informatiepakket voor een spreekbeurt. Je kunt deze opvragen via info@dierenambulancendehaag.nl

Geven jullie voorlichting op scholen en aan verenigingen?

Ja, wij geven voorlichting op scholen en aan verenigingen. Wij vertellen graag over het werk dat wij doen. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via info@dierenambulancendehaag.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Geven jullie voorlichting aan (groepen) kinderen?

Ja. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via info@dierenambulancendehaag.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kan ik dierenmishandeling en verwaarlozing bij jullie melden?

Dierenmishandeling of -verwaarlozing kunt u melden bij het Landelijk Meldnummer Dierenmishandeling 144.

Hoe kan ik jullie financieel steunen?

U kunt ons steunen met een financiële bijdrage, waarvan wij de hoogte graag aan u overlaten. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL87 TRIO 0197 6641 99 (Triodosbank).
U wordt dan in ons donateursbestand opgenomen. U krijgt als donateur twee maal per jaar ons Magazine toegezonden. Wij houden u hiermee op de hoogte van het reilen en zeilen van de Dierenambulance en het Hospitaal.

Het is goed om te weten dat onze stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt erkend. Daarom hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over de giften. Uw financiële bijdrage komt dus geheel ten goede aan het vervoer, opvang en verzorging van zieke en gewonde dieren in Den Haag en omstreken.Daarbij mag u giften aan onze stichting aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Kan ik een machtiging afgeven?

Jazeker! Wij erg blij met uw gift.

Geef `eenmalig` of `doorlopend tot wederopzegging` met een machtiging. Dit kan online of met de papieren machtigingskaart. Download hier het machtigingsformulier voor een eenmalige machtiging en print het uit.

Met een doorlopende machtiging regelt u uw vaste gift aan onze stichting en biedt u ons zekerheid. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u geeft en u kunt uw machtiging snel en eenvoudig opzeggen met slechts één telefoontje of email. Download hier een doorlopende-machtiging.

Het ingevulde formulier stuurt u naar: Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o., Postbus 82218, 2508 EE, Den Haag

Voordat wij uw gift incasseren, ontvangt u van ons eerst een bevestiging.

NAMENS DE DIEREN VEEL DANK!

Hoe kan ik periodiek schenken

Wilt u duurzaam én fiscaal aantrekkelijk doneren? Download dan hier de overeenkomst periodieke gift. Sinds 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris uw periodieke schenking rechtstreeks met het goede doel regelen. Dat scheelt tijd en kosten. U behoudt het recht uw schenking 100% af te trekken van uw inkomstenbelasting. Met uw periodieke gift helpt u stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. bovendien extra, omdat u ons met uw vaste bedrag per jaar financiële zekerheid geeft voor de toekomst. Nóg eenvoudiger periodiek geven? Download dan hier tevens de doorlopende-machtiging.

NAMENS DE DIEREN, VEEL DANK!

Ik heb een eekhoorn gevonden, wat kan ik doen?

Bij hevige storm of bij het omhakken van bomen gebeurt het wel eens dat een nest van jonge eekhoorns beschadigd of vernield wordt. Wanneer u een dergelijk nest op de grond aantreft, bel ons dan, 070 3282828. Probeer de diertjes warm te houden (bijv. in een handdoek). Geef jonge eekhoorns vooral nooit melk of ander voedsel.

Ik heb een egel gevonden, wat kan ik doen?

Het is niet eenvoudig te beoordelen of een egel hulp nodig heeft of niet. In de volgende gevallen kunt u ons het beste bellen om te overleggen. Zorgt u er wel voor dat het dier ergens in of onder zit, waar het niet weg kan.

 1. Een egel waar veel vliegen omheen zwermen.
 2. Een egel die zichtbaar gewond is.
 3. Een egel die zich moeizaam voortbeweegt, loopt te slingeren of omvalt. Het dier is waarschijnlijk ernstig verzwakt door ziekte en/of voedselgebrek.
 4. Een egel die op zijn zij of plat op zijn buik ligt en zich bij aanraking niet of nauwelijks oprolt, slap is en koud aanvoelt.
 5. Egels die verstrikt zitten in een net, in een gat zijn gevallen of in een vijver. Vaak kunnen zij zich niet op eigen kracht bevrijden.
 6. Jonge egels die u overdag aantreft en waarvan u vermoedt dat de moeder er niet meer voor zorgt.

Geef de egel vooral nooit melk of ander voedsel.

Ik ben mijn uw huisdier kwijt, wat moet ik doen?

U kunt uw vermiste huisdieren opgeven bij organisaties die tot doel hebben vermiste huisdieren weer te verenigen met hun eigenaar. Melding vermiste en gevonden dieren:

1. Stichting Amivedi: www.amivedi.nl of telefonisch:

Amivedi Den Haag (Gemeente) Katten 088-0064602

Amivedi Den Haag Honden en andere dieren (GEEN KATTEN) 088-0064636

Amivedi Rijswijk, Leidschendam-Voorburg e.o. (Wassenaar) 088-0064607

Amivedi Delft e.o. (Ypenburg, Pijnacker, Nootdorp) 088-0064635

Amivedi Zoetermeer 088-0064664

2. Dierencentrale. Vermiste en gevonden dieren kunnen uitsluitend telefonisch worden opgegeven: Dierencentrale Zoetermeer / Pijnacker /Nootdorp e.o. 0186-601199

3. Op www.dierenvriend.tv kunt ook uw vermiste dier opgeven. De oproepen worden wekelijks uitgezonden op de regionale televisie. Al vele malen hebben eigenaren hun kat teruggevonden via dit goed bekeken tv-programma.

Ik heb een zwervend dier gevonden, het lijkt niet ziek of gewond, wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u het dier vangt en in huis, een schuur, een afgezette tuin of een garage houdt. Kijk of het dier een zichtbaar identificatiekenmerk heeft, zoals een halsband met penning waar het adres op staat. Heeft u een adres en telefoonnummer probeer dan de eigenaar te bereiken. Heeft het dier geen halsband of is de eigenaar niet te bereiken, belt u dan naar ons: 070-3282828 Voor gezonde gevonden honden en katten in Zoetermeer kunt u bellen naar dierentehuis Zoetermeer: 079 342 5290

Mijn huisdier is ziek en moet naar de dierenarts, kan ik een beroep doen op de Dierenambulance?

De Dierenambulance kan u helpen met het verlenen van eerste hulp en het vervoeren van uw dier naar een dierenarts. U moet wel eerst zelf de afspraak maken bij uw dierenarts. De kosten bedragen € 35,00. Indien u door omstandigheden niet mee kunt zal de chauffeur zal het dier bij u ophalen, ermee naar de dierenarts gaan en het dier na het consult weer bij u afleveren. De kosten voor het ambulancevervoer bedragen € 35,00.

Wij gaan binnenkort op vakantie. Kan ons dier dan bij u worden opgevangen?

Nee, wij hebben een hospitaal- en asielfunctie en geen pension.

Mijn huisdier wordt in een pension ondergebracht, kan ik voor het vervoer een beroep doen op de Dierenambulance?

Als het gaat om een pension binnen de regio kunt u de Dierenambulance inschakelen. Zorgt u er wel voor dat u afspraken heeft gemaakt met de pensionhouder voor het onderbrengen van het dier. Als u zelf niet mee gaat, is het belangrijk dat de pensionhouder weet dat de Dierenambulance het dier komt brengen. De kosten van het vervoer bedragen € 35,00 binnen de regio. Buiten de regio wordt het tarief opgehoogd afhankelijk van de afstand.

Ik kan niet meer voor mijn huisdier zorgen. Kan de Dierenambulance het dier naar het asiel brengen?

Ja, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een onderkomen voor uw dier. Wij kunnen deze rit alleen voor u uitvoeren als u hierover afspraken heeft gemaakt met een nieuwe eigenaar of een asiel. Wij verifiëren de gemaakte afspraken altijd.

Mijn huisdier is overleden. Wat kan de dierenambulance voor mij betekenen?

Wij kunnen uw overleden dier ophalen. Met de chauffeur kunt u overleggen over de mogelijkheden die u hebt ten aanzien van begraven of cremeren van uw dier. Bel ons gerust om de mogelijkheden te bespreken.

Ik zoek een kat, hebt u ook een asiel?

Ja, alle door ons opgehaalde katten die om welke reden dan ook bij een dierenarts zijn geweest, worden opgenomen in ons hospitaal. Als ze naar een nieuwe eigenaar kunnen, wordt een foto en beschrijving op deze website geplaatst: dierenambulancedenhaag.nl onder het kopje plaatsbare dieren. De katten zijn nagekeken, ingeënt, gechipt en gecastreerd of gesteriliseerd door onze dierenarts. Mocht u geïnteresseerd zijn in een kat, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. We kunnen u dan iets over de kat vertellen en u kunt kijken of het klikt.

Ik zoek een konijn, hebt u ook een asiel?

Ja, alle door ons opgehaalde konijnen die om welke reden dan ook bij een dierenarts zijn geweest worden opgenomen in ons hospitaal. Als ze naar een nieuwe eigenaar kunnen, wordt een foto en beschrijving op deze website geplaatst: dierenambulancedenhaag.nl onder het kopje plaatsbare dieren. De konijnen zijn nagekeken, ingeënt, gechipt en gecastreerd (mannetjes) door onze dierenarts. Mocht u geïnteresseerd zijn in een konijn, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. We kunnen u dan iets over het konijn vertellen en u kunt kijken of het klikt.

Ik zoek een hond, hebt u ook een asiel?

Ja, soms wordt een hond gevonden waarvan geen eigenaar komt opdagen. Alle door ons opgehaalde honden die om welke reden dan ook bij een dierenarts zijn geweest worden opgenomen in ons hospitaal. Als ze naar een nieuwe eigenaar kunnen, wordt een foto en beschrijving op deze website geplaatst: dierenambulancedenhaag.nl onder het kopje plaatsbare dieren. De honden zijn nagekeken, ingeënt en gechipt door onze dierenarts. Mocht u geïnteresseerd zijn in een hond, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. We kunnen u dan iets over de hond vertellen en u kunt kijken of het klikt.

Ik zoek een vogel, cavia, fret, hamster of ander huisdier, hebt u ook een asiel?

Alle door ons opgehaalde dieren die om welke reden dan ook bij een dierenarts zijn geweest worden opgenomen in ons hospitaal. Als ze naar een nieuwe eigenaar kunnen, wordt een foto en beschrijving op deze website geplaatst: dierenambulancedenhaag.nl onder het kopje plaatsbare dieren. De dieren zijn nagekeken en ingeënt door onze dierenarts. Mocht u geïnteresseerd zijn in een dier, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. We kunnen u dan iets over het dier vertellen en u kunt kijken of het klikt.

Ik zoek een nieuw baasje voor mijn dier. Kan de Dierenambulance helpen?

Als Dierenambulance kunnen wij uw dier niet opvangen of bemiddelen bij herplaatsingen. Als het om een hond of kat gaat, kunt het dierenasiel bellen om te vragen of zij uw dier als afstandsdier willen opnemen. Als het om een konijn of knaagdier gaat, kunt u de knaagdierenopvang inschakelen

Ik heb een gewonde, zieke of verzwakte volwassen vogel gevonden, wat kan ik doen?

Zet de vogel in een doosje of in iets anders waar het niet uit kan. Gaat het om een roofvogel of raakt u het dier liever niet aan, zet er dan een doos, een wasmand of iets anders overheen. Belangrijk is dat de vogel niet weg kan vliegen of wegzwemmen (watervogels). Bel daarna ons. Wij zullen u vragen of de vogel ergens in zit en een aantal vragen stellen over de toestand van de vogel. Daarna wordt met u overlegd wat er het best gedaan kan worden. In de meeste gevallen zullen we de vogel bij u ophalen en naar het vogelasiel brengen. Maar soms is een paar uur bescherming in een donkere doos ook al voldoende om een raamslachtoffer op te laten knappen. Uiteraard kunt u de vogel ook zelf naar het vogelasiel brengen.

Ik heb een gewonde, zieke of verzwakte jonge vogel gevonden, wat kan ik doen?

Wanneer u een jonge vogel hulpeloos aantreft in het bos of in uw tuin, betekent dit nog niet altijd dat het ook werkelijk zo hulpeloos is. Jongen van broedvogels in open nesten zoals merels, lijsters of houtduiven verlaten meestal vroeg het nest. Zij leren vervolgens pas vliegen. De ouders zijn dan echter altijd in de buurt en u kunt dan ook het beste het jong met rust laten en de situatie op afstand observeren. Indien het jong zich echter in een gevaarlijke situatie bevindt (op straat bijv.) of nog te jong is om voor zijn eigen veiligheid en voedselvoorziening in te staan (verenkleed onvolledig, geen staart, nog in donskleed, kunt u naar het nest zoeken en het dier erin terug zetten. De ouders zullen het niet uitstoten zoals dat bij zoogdieren het geval is.

Wanneer belt u ons?

 1. Als het jong gewond is,
 2. Als het helemaal doorweekt is,
 3. Als het nest zodanig stuk is dat het niet meer hersteld kan worden,
 4. Als u vermoedt dat beide ouders verongelukt zijn,
 5. Als het jong al een hele dag niet meer is gevoerd door de ouders.
Ik heb een postduif gevonden
 • Post- en sierduiven hebben in Nederland een ring om hun pootje (voetring), hierop staat een cijfer- en lettercombinatie.
 • Tik op de website van het NPO deze cijfer- en lettercombinatie in.
 • Neem contact op met de eigenaar, de meeste duivenhouders komen hun vogel graag ophalen.
 • Lukt het niet, bel ons dan, 070-3282828