Broedseizoen en de Wet

 In Tips

Dit is een gedeeld bericht van meldpunt Dierenwelzijn Meldpunt 144

Ook de vogels hebben de lente in hun bol en het broedseizoen is in volle gang! Ze hebben het hartstikke druk met het bouwen van hun nesten.

Vogels bouwen soms op de meest vreemde plaatsen hun nest en houden hierbij geen rekening met de mens. Het kan voorkomen dat het nest in de weg ligt en je het wil verplaatsen. Doe dit niet, het verstoren en verwijderen van nesten is strafbaar!

Alle vogels die in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Deze wet verbiedt o.a in heel Nederland:
– Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
– het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
– het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);

Zie je dit toch gebeuren, geef dit bericht dan door of bel 144!

** Niet iedereen is hiervan op de hoogte, dus het delen van dit bericht wordt enorm gewaardeerd.

STEUN ONS! HELP ONS DIEREN HELPEN!

Recent Posts