Broedseizoen en de Wet
  1. Home
  2.  » 
  3. Preventie & Advies
  4.  » Broedseizoen en de Wet

Broedseizoen en de Wet

8 april 2020

Vogels bouwen soms op de meest vreemde plaatsen hun nest en houden hierbij geen rekening met de mens. Bijvoorbeeld duiven bouwen hun nest soms op onhandige plekken, zoals op het balkon.
Het kan voorkomen dat het nest in de weg ligt en je het eigenlijk weg wilt hebben. Doe dit niet, het verstoren en verwijderen van nesten is strafbaar!

Alle vogels die in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Deze wet verbiedt o.a in heel Nederland:
– Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
– het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
– het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);

Zie je dit toch gebeuren,  bel de politie 0900-8844 of 144.

Broedperiode vogels.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de broedgegevens van vogels. Het gaat hier om gemiddelden. Zo kan het dus voorkomen dat een vogel meer of minder eieren legt dan hieronder is aangegeven.

UITZONDERING:  de Hout-,  Stads- en Turkse tortelduif 2 tot 4 legsels per jaar hebben en dat deze duiven daardoor het hele jaar door jonge duiven kunnen krijgen.

Vogelsoort

Broedperiode

Aantal legsels per jaar

Aantal eieren

Uitbroeden in dagen

Uitvliegen in dagen

Blauwe reiger

maart-juni

1 (2)

3-5

23-27

42-44

Boerenzwaluw

mei-juli

2

4-6

14-16

20-21

Bonte vliegenvanger

half mei-juni

1

5-7

12-13

14-15

Boomklever

eind april-juli

1 (2)

6-9

13-14

24-26

Boomkruiper

april-juli

2

6-8

14-16

17-19

Bosuil

maart-juni

1

3-4

26-29

28

Buizerd

eind maart-juni

1

2-4

28-31

41-42

Fuut

maart-juni

1 (2)

3-4

23-25

Gaai

half april-mei

1

5-7

17-18

21

Grauwe gans

eind maart-juni

1

5-7

28-30

Gierzwaluw

half mei-juni

1

2-3

16-17

38-40

Groenling

april-juli

2

4-6

13-14

13-14

Grote bonte specht

april-juni

1

5-6

14-16

20-22

Grutto

half april-juni

1

3-5

15-16

Heggenmus

eind april-aug

2

4-5

12-15

14-15

Houtduif

maart-sep

3 (4)

2

15-17

27-29

Huismus

eind maart-aug

2 (3)

4-6

13-14

16-18

Huiszwaluw

half mei-aug

2 (3)

4-5

13-15

18-21

Kauw

april-juni

1

4-6

18-19

28-32

Kerkuil

april-aug

2

2-4

28-29

28-29

Kievit

half maart-juni

1 (2)

4-5

21-26

Knobbelzwaan

maart-mei

1

5-7

36-37

1-2

Koolmees

eind maart-juli

2

8-12

13-14

17-18

Meerkoet

eind maart-juli

2 (3)

7-10

21-24

Merel

eind maart-juli

2 (3)

4-5

13-15

14-15

Ooievaar

eind maart-juli

1

4-5

33-34

34-36

Pimpelmees

eind maart-juli

2

7-12

13-14

16-17

Ransuil

half maart-juli

1 (2)

4-6

26-29

24-25

Roek

maart-mei

1

3-5

17-18

29-30

Roodborst

april-juli

2

5-7

13-14

8-10

Scholekster

april-juli

1

3-4

27-29

Spreeuw

half april-juni

2

5-8

12-13

21-22

Steenuil

april-juni

1

4-7

25-28

24-25

Torenvalk

eind april-juni

1

4-7

27-30

28-30

Tureluur

april-juni

1

4

23-25

Turkse tortel

half feb-sep

2 (3)

2-3

15-17

16-19

Vink

april-juli

2

4-6

11-14

14-15

Waterhoen

april-aug

2

6-10

21-22

Wilde eend

maart-aug

1 (2)

8-15

23-24

Winterkoning

half april-juli

2

5-7

15-16

13-14

Zanglijster

april-juli

1 (2)

4-5

13-14

12-16

Zwarte kraai

maart-juni

1

3-5

18-19

35-36

Zwarte roodstaart

half april-juli

2

5-7

13-14

13-14

Zwartkop

half april-juli

2

4-6

12

12

 

STEUN ONS! HELP ONS DIEREN HELPEN!

Deel dit bericht!

Meer preventie & advies

Wij helpen dieren in nood! 

  • met vervoer en opvang
  • van zieke, gewonde en gevonden dieren
  • zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren
  • in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.