Gewonde of zieke dieren halen we zo snel mogelijk op met de dierenambulance en brengen we naar de dichtstbijzijnde dierenarts. Door de uitstekende spreiding van dierenartspraktijken over de regio kunnen we daar snel terecht voor medische hulp.

Gewonde en zieke gezelschapsdieren

Alle gezelschapsdieren die we hebben opgehaald met de dierenambulance die medische hulp nodig hebben (gehad), worden na het bezoek aan een dierenarts in het dierenhospitaal opgevangen. Hier krijgen ze de juiste zorg, medicijnen en soms speciale voeding. Als het nodig is gaan de dieren naar een specialistisch dierenarts. Katten met een pootbreuk, bekkenbreuk of kaakfractuur gaan bijvoorbeeld meestal voor behandeling naar een orthopedisch dierenarts.

Mocht de eigenaar zich niet melden dan blijven de dieren in het hospitaal. De dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd, ontwormd, ontvlooid en voorzien van een chip. Ze worden twee maal per week gecontroleerd door de vaste dierenarts in het dierenhospitaal. Als een dier voldoende is hersteld, wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Naast de hospitaalfunctie is er dus ook sprake van een asielfunctie.

In het wild levende dieren

Door de diversiteit van het werkgebied dat bestaat uit stedelijk gebied, maar ook duinen, strand en landelijk gebied, wordt veel hulp wordt geboden aan zieke en gewonde in het wild levende dieren die in de vrije natuur veelal door menselijk toedoen in de problemen zijn geraakt. Deze dieren worden meestal naar een gespecialiseerde opvang gebracht zoals een vogel-, egel- of zeehondenopvang. Als er geen gespecialiseerde opvang (in de buurt) is,  wordt door ons voor noodopvang gezorgd als het dier niet direct weer uitgezet kan worden in de vrije natuur. Dit betreft veelal vossen en reeën. Hierbij wordt in overleg met deskundigen zoals een dierenarts of duinwachter goed gekeken naar de behoeften van het dier gedurende de opvangperiode en de kans van slagen op volledig herstel bij het uitzetten van dier.

strepenklein